Tin công nghệ - Thủ thuật

Reset mật khẩu đăng nhập (USE, ADMIN) Mac OS X

Lượt xem: 6101

Hai cách reset (xóa trắng) mật khẩu đăng nhập Mac OS X.

Cách 1: Sử dụng đĩa cài đặt

Bạn bỏ đĩa cài đặt Mac OS X vào ổ DVD và khởi động:

 

 
Chọn Utilities --> Reset Password:  
 

 

Chọn phân vùng chứa tài khoản cần thay đổi mật khẩu, chọn tài khoản từ danh sách (ở ví dụ này là System Administrator), tạo mật khẩu mới và gợi ý (nếu muốn).
Lưu ý: Bạn có thể thay đổi lại hệ thống phân quyền tập tin ACL (Access Control List) trực tiếp tại đây trong khi lấy lại mật khẩu. Sau khi hoàn tất, bạn lưu lại các thay đổi và khởi động lại hệ thống.
 
Bây giờ, bạn đã có thể đăng nhập vào hệ thống Mac OS X dễ dàng với mật khẩu vừa tạo ra.

Cách 2: Thay đổi Mac OS X trong lần khởi động đầu tiên

Cách này dễ thực hiện hơn khi hệ thống bắt đầu khởi động vào chế độ Single User Mode và xóa bỏ file làm nhiệm vụ "thông báo" cho Mac OS X quá trình cài đặt lần đầu tiên đã hoàn tất.

Để vào Single User Mode, bạn khởi động lại máy tính trong khi giữ phím CommandS. Sau khi khởi động vào chế độ này, bạn chuyển tới phân vùng bạn muốn bằng câu lệnh sau:

sudo mount -uw /

rồi xóa bỏ file AppleSetupDone:

rm -rf /var/db/.AppleSetupDone

Khởi động lại hệ thống:

reboot

Sau đó, bạn bắt đầu lại như lần cài đặt đầu tiên với màn hình Welcome. Khi tới màn hình sau, bạn nhớ chọn Do not transfer my information now:

 

 
Tiếp theo, tại màn hình Enter Your Apple ID, bạn nhấn phím Command + Q để bỏ qua, chọn Skip khi hệ thống yêu cầu: 

 

 

 
Tại đây, bạn sẽ tạo tài khoản Administrator mới, điền tên bất kỳ để truy cập vào hệ điều hành và hệ thiết lập System Preferences bên trong: 

 

 

 
Nhấn Continue khi tới màn hình Thank You là bạn đã gần hoàn tất quá trình. Nhấn nút Go tại đây: 

 

 

 
Khi đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa tạo, bạn chọn mục System Preferences --> Accounts:

 

 

 
Chọn tài khoản cần khôi phục mật khẩu và nhấn nút Reset Password... :

 

 

 
Khai báo mật khẩu mới, gợi ý. Nhấn chọn Reset Password để hoàn tất:

 

Tin mới hơn


Mua hàng: 0243 .757.2222 / tugiaco@tugia.com.vn