Thư giãn

Trong quán nhậu.

Lượt xem:


Tại một bàn có 2 "bợm đang ngồi nhậu.
Một "bợm" hỏi:
"Thế mày ở đâu?"
"Tao ở sống ở Gia Lai!"

"Ồ, tao cũng thế, đồng hương, làm ly!"

Một lúc sau:
"Mày ở phường nào?"
"Tao ở phường Thắng Lợi."
"Ái dà, tao củng ở Thắng Lợi. Lại cùng phường, làm ly nữa!"
Một lúc sau nữa:
"Thế mày ở đường gì?"
"Tao á? Ở đường Hùng Vương!"
"Ối giời ơi, tao cung ở đường đó. Làm ly giao lưu đi!"
Lại một lúc sau:
"Mày ở số nhà mấy?"
"Tao ở số 132".
"Lại thế, tao cũng ở 132. Làm ly nữa".
Một người ngồi gần đó ngạc nhiên hỏi bạn cùng bàn:
"Mày nghe hai tên đó nói không? Sao lại cùng số nhà mà ra đây mới biết nhau?"
"Thì vậy, hai bố con đấy, say quá biết gì nữa đâu =))"


Mua hàng: 0243 .757.2222 / tugiaco@tugia.com.vn