Tin công nghệ - Thủ thuật

Cách cấu hình và sửa lỗi Outlook Express

Lượt xem:

Để email của bạn chạy từ Outlook Express, bạn phải thực hiện qua 2 phần sau:

Phần 1. Kích hoạt POP trong tài khoản địa chỉ email:

1. Đăng nhập vào tài khoản email.
2. Click vào "Cài đặt" trên đầu trang.
3. Click "Chuyển tiếp và POP/IMAP.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

 

Chọn:

4. Bật chức năng tải POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi
5. Lưu thay đổi.

Phần 2. Thiết lập trong Outlook Express:

1. Mở Outlook hoặc Outlook Express.
2. Click vào Tools menu, and chọn Accounts...
3. Click Add, và rồi click Mail...

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
4. Nhập tên của bạn tại mục Display name: field, và click Next.
5. Tiếp tục nhập địa chỉ email của bạn (dạng tendoanhnghiep@dng.vn tendoanhnghiep@dng.vn hoặc tendoanhnghiep@hno.vn tendoanhnghiep@hno.vn ).

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
6. Nhập "pop.gmail.com"  vào Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server: . Nhập smtp.gmail.com vào Outgoing mail (SMTP) server:. Tiếp tục click Next.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
7. Nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản của bạn. Tiếp tục Next.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
8. Click Finish.
9. Chọn pop.gmail.com trong tài khoản của bạn, và click Properties.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
10. Click vào tab Advanced. Điền thông tin theo hình sau:

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
11. Quay lại tab Servers, và chọn vào "My server requires authentication".

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
12. Click Apply -> OK.

 

-----------------------------------------------------

 

Một số lỗi thường gặp với Outlook Express

và cách khắc phục:

Lỗi: Repeatedly prompted for your username and password or 'invalid credentials' error.

Khắc phục: Enable POP in Gmail. Clear the captcha. If you're a Google Apps user, visit https://www.google.com/a/dng.vn/UnlockCaptcha. Be sure to replace 'dng.vn' with your actual domain name.

Lỗi: The connection to the server has failed. Account: 'Gmail', Server: 'pop.gmail.com', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): Yes, Socket Error: 10060, Error Number: 0x800CCC0E

Khắc phục: On the Advanced, tab of your POP client, set Incoming mail (POP3): to 995.

The message could not be sent because the server rejected the sender's e-mail address. The sender's e-mail address was ' example@gmail.com example@gmail.com '. Subject 'example', Account: 'pop.gmail.com', Server: 'smtp.gmail.com', Protocol: SMTP, Server Response: '530 5.5.1 Authentication Required f45sm8616pyh', Port: 25, Secure(SSL): Yes, Server Error: 530, Error Number: 0x800CCC78

Khắc phục: On the Servers tab of your POP client, enable My server requires authentication beneath Outgoing Mail Server.

Lỗi: Your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes for this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account: 'pop.gmail.com', Server: 'pop.gmail.com', Protocol: POP3, Port: 995, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC0F.

Khắc phục: On the Advanced tab of your POP client, enable This server requires an encrypted connection (SSL) for the POP server.

Lỗi: Your SMTP server has not responded in 60 seconds. Would you like to wait another 60 seconds for the server to respond? A time-out occurred while communicating with the server. Account: ' pop.gmail.com', Server: 'smtp.gmail.com', Protocol: SMTP, Port: 465, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC19

Khắc phục: On the Advanced tab of your POP client, enable This server requires an encrypted connection (SSL) for the SMTP server.

Lỗi: The host 'smpt.gmail.com' could not be found. Please verify that you have entered the server name correctly. Account: 'pop.gmail.com', Server: 'smpt.gmail.com', Protocol: SMTP, Port: 465, Secure(SSL): Yes, Socket Error: 11001, Error Number: 0x800CCC0D.

Khắc phục: On the Servers tab, change smpt.gmail.com to smtp.gmail.com.

Lỗi: An unknown error has occurred. Account: 'Gmail', Server: 'pop.gmail.com', Protocol: POP3, Port: 995, Secure(SSL): Yes, Error Number: 0x800C0133.

Khắc phục: In your POP client, click File > Folder > Compress All Folders.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn


Mua hàng: 0243 .757.2222 / tugiaco@tugia.com.vn