Thư giãn

ĐÂY THÔN LẠM PHÁT

Lượt xem: 1356

www.tugia.com.vn

Sao anh không về xem bão giá
Nhìn giá vàng lên, mọi thứ lên
Tiền! Ôi mất giá, cầm đi chợ
Bão giá vây quanh, mặt xanh dờn.

Giá theo lối giá, lương đường lương
Đời sống giờ đây thật thảm thương
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao.
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Xã hội không còn chia giai cấp
Thiên đường anh nói ở đâu nào?

 www.tugia.com.vn


Mua hàng: 0243 .757.2222 / tugiaco@tugia.com.vn